TEATRENCOMPANYIA

LUCID PREMSA 3 foto iaia cardenas

TEATRENCOMPANYIA

teatrencompanyia naix d’un comentari que va fer la Zaranda: “Nosaltres no som una companyia de teatre, nosaltres fem teatre en companyia”. Per això, no som una companyia en un sentit convencional. Fem teatre amb diversos creadors afins, amb l’objectiu d’aprofundir en el teatre de text en valencià, posant especial atenció en l’aspecte interpretatiu. Un teatre on no estiguen renyides l’experimentació i la capacitat d’arribar a un sector ample d’espectadors.

En este sentit, teatrencompanyia conjuga dues línies de treball: la primera des de la creació col·lectiva, de moment, mitjançant peces breus destinades a festivals de xicotet format. Fins ara, en dos anys, hem estrenat quatre: Una indígena els va guiar a través de les muntanyes (Festival Cabanyal Íntim 2012, amb Begoña Tena, po poy i Pau Pons); REcordis (Miniteatre 2012, amb Mercè Tienda i Verónica Andrés); El mentider (Miniteatre 2012, amb Àngels Fígols) i El escondite (Llavoreta Viva, 2013, amb Mecè Tienda), esta última excepcionalment en castellà. En tots els casos, el text s’escriu i reescriu al llarg dels assajos o en un intercanvi constant de reescriptures compartides.

lúcid-2013

La segona línia de treball pretén explorar la posada en escena de la nova dramatúrgia internacional. Intenció que té com a precedents produccions, amb direcció de Xavier Puchades, d’autors com Rafael Spregelburd, Javier Daulte o Sarah Kane. L’objectiu es produir peces de reconegut prestigi internacional que no acostumen a arribar a la nostra ciutat, adaptant-les al valencià i, si ho permeten, a València. Amb este tipus muntatges col·laborem amb altres companyies per a fer una mena de coproduccions de format mitjà. És el cas de Lúcid (2013), de Rafael Spregelburd, que ha sigut coproduïda junt a Lupa Teatre.

teatrencompanyia és un intent de sobreviure fent el teatre que ens agrada i de fer-ho en companyia, d’altres creadors i dels espectadors.
– – – – – – – –

REcordis-2012

teatrencompanyia nace de un comentario de la Zaranda: “Nosotros no somos una compañía de teatro, nosotros hacemos teatro en compañía”. Por ello, no somos una compañía en un sentido convencional. Hacemos teatro con diversos creadores afines, con el principal objetivo de profundizar en el teatro de texto en valenciano y poniendo especial atención en el aspecto interpretativo. Un teatro donde la experimentación y la capacidad de llegar a un sector amplio de espectadores no estén reñidas.

En este sentido, teatrencompanyia conjuga dos líneas de trabajo: la primera desde la creación colectiva, de momento, mediante piezas breves destinadas a festivales de pequeño formato. Hasta ahora, en apenas dos años, hemos estrenado cuatro: Una indígena els va guiar a través de les muntanyes (Festival Cabanyal Íntim 2012, con Begoña Tena, po poy y Pau Pons); REcordis (Miniteatre 2012, con Mercè Tienda y Verónica Andrés); El mentider (Miniteatre 2012, con Àngels Fígols) i El escondite (Llavoreta Viva, 2013, con Mecè Tienda), esta última excepcionalmente en castellano. En todos los casos, el texto se escribe y reescribe a lo largo de los ensayos o en un intercambio constante de reescrituras compartidas.

el-escondite-2013

La segunda línea de trabajo pretende explorar la nueva dramaturgia internacional, intención que tiene algunos precedentes en producciones, dirigidas por Xavier Puchades ,de autores como Rafael Spregelburd, Javier Daulte o Sarah Kane. El objetivo es llevar a escena obras de reconocido prestigio internacional que no suelen llegar a nuestra ciudad, adaptándolas al valenciano i, si lo permiten, en Valencia. En este tipo de propuestas colaboramos con otras compañías por medio de una especie de coproducciones de mediano formato. Es el caso de Lúcid (2013), de Rafael Spregelburd, coproducida junto a Lupa Teatre.

teatrencompanyia es un intento de sobrevivir haciendo el teatro que nos gusta y de hacerlo en compañía, de otros creadores y de los espectadores.

 facebook Facebook Teatrencompanyia.