ACTUALITAT

FESTIVALS ESCÈNICS VALENCIANS

Una reflexió de Comitè Escèniques

Comitè Escèniques, associació valenciana de creadores d’arts escèniques contemporànies, vol iniciar la publicació d’una sèrie de reflexions relacionades amb l’àmbit escènic valencià. La primera volem centrar-la en la política de festivals escènics.

Primerament, voldríem conèixer quins són els festivals depenents de la Generalitat. Per una part, per saber quin és l’objectiu de cadascun d’aquests i les àrees que cobreixen. I per una altra, per saber quins són els que han de seguir el codi de transparència i bones pràctiques de la Generalitat.

Volem apuntar que els festivals mixtes (Ajuntament-Generalitat o privats amb finançament majoritàriament públic) també formarien part de la política cultural pública i pensem que haurien de funcionar sota els mateixos paràmetres que els purament públics.

Aquest mapa ens permetria saber si s’està donant cabuda a tota la diversitat escènica existent al nostre territori. Algun festival està recolzant clarament les noves tendències escèniques? Pensem que cap d’ells ho fa essencialment.

És necessari que alguns dels inclosos al mapa de festivals públics i mixtes, generaren convenis amb altres festivals de l’estat i internacionals per programar propostes foranes innovadores, a més de crear sinèrgies i xarxes amb agents internacionals que puguen beneficiar les companyies i creadors valencians.

Respectar el codi de transparència i bones pràctiques, implicaria que les direccions artístiques dels festivals haurien de passar per concurs públic i que el seu càrrec tindria data de caducitat. Festivals que haurien de tindre una coherència programàtica avalada pel projecte presentat per la direcció artística. Implicaria, també, que han de respectar la qüestió de paritat en la seua programació, paritat en les direccions i autoria de les peces programades. Implicaria poder pagar dignament el treball de companyies i creadors participants, no propiciant la precarietat laboral. Implicaria que els seus pressupostos i els sous dels seus treballadors foren públics.

A més a més, voldríem animar a la Generalitat perquè alguns d’aquests festivals públics esdevingueren, en paral·lel a la seua funció d’exhibició, centres de producció, d’investigació i/o formació. Trobem fonamental que es decidisca quins de tots els festivals públics poden tindre aquestes finalitats complementàries.

I un apunt urgent i important sobre els festivals de gestió privada amb finançament públic: reclamem que tots passen per les diferents convocatòries d’ajudes públiques, i que cap d’ells siga finançat de manera directa i arbitrària.

Per acabar, una última reflexió: els festivals són generadors de comunitat i potenciadors d’activitat artística, educativa i social i no, exclusivament, motor econòmic o turístic.


COMITÈ ESCÈNIQUES (ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES) ha rebut una ajuda econòmica per part de l’Institut Valencià de Cultura, dins de las subvencions al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021 [2021/10276], a la modalitat d’Ajudes a associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, amb un import de 22.796 €, que ha sigut destinat íntegrament al projecte COMITÈ ESCÈNIQUES 2021, produït des de l’1 de desembre de 2020 i fins el 30 de novembre de 2021.


COMITÈ ESCÈNIQUES (ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D’ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES) ha rebut una ajuda econòmica per part de l’Institut Valencià de Cultura, dins de les subvencions al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020 [2020/5022], en la modalitat de Ajudes a associacions professionals i entitats sense ànim de lucre, amb un import de 24.998 €, que ha sigut destinat íntegrament a l’activitat anual de COMITÈ ESCÈNIQUES, durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020, concretada en les següents activitats:

  • En3Temps, converses al voltant del temps, durant el mes de novembre de 2020.
  • Connexions 2020, procés de mediació online i presencial, desenvolupat al llarg dels mesos esmentats.
  • Tallers de formació impartits per Vicente Arlandis, Sònia Alejo, Itziar Pascual, Blanca Añón i Pablo Gisbert, desenvolupats al llarg dels mesos esmentats.
  • Beques de formació i investigació 2020.
  • II edició de fira esFERa, fira d’associacions de profesionals de les arts escèniques valencianes, desenvolupada el 18 de setembre de 2020.
  • Jornades AHORA ARTES VIVAS, desenvolupades entre el 29 i el 31 d’octubre de 2020.
  • Activitats de caràcter general: actualització web, xarxes socials, newsletter mensual i intervencions polítiques a la Comunitat Valenciana.