PER A QUÈ

Visibilitzar el treball de les creadores i creadors.

Crear una xarxa solidària entre els membres del col·lectiu.

El·laborar i publicar estudis de la nostra realitat dins les Arts Escèniques i la Societat.

Creació de públic.

Estar representats en els espais de decisió referits a les Arts Escèniques Valencianes.

Treballar amb altres col·lectius, associacions i administracions públiques per la construcció d’una política cultural consensuada amb tots els agents.

– – – – – – – – – – –

Visibilizar el trabajo de las creadoras y creadores.

Crear una red solidaria entre los miembros del colectivo.

Elaborar y publicar estudios sobre nuestra realidad dentro de las Artes Escénicas y la Sociedad.

Creación de público.

Tener representación en los espacios de decisión referidos a las Artes Escénicas Valencianas.

Trabajar con otros colectivos, asociaciones y administraciones públicas para la construcción de una política cultural consensuada con todos los agentes.